Mountain biking, Snowdon Path, Snowdon, Snowdonia National Park