Mentro’n Gall: Wrth canwio

‘Fuo chi erioed yn morio…wel do mewn padell ffrio….’ Hwiangerdd Gymraeg

Rhai da yw geiriau’r gân, mae’n wir bod mynd allan ar y dŵr yn ffordd wych o dreulio diwrnod (ond does neb eisiau cael eu chwythu i’r Eil O Man!). Felly, cyn i chi gydio yn eich rhwyfau a lansio’ch hun ar lyn, afon neu’r môr, rydyn ni wedi llunio canllaw o’r hanfodion ar gyfer diwrnod allan yn padlo yn gyfforddus a diogel.

Mentra’n Gall: Cynlluniwch ar gyfer diwrnod gwych gyda’n canllaw offer / cit hanfodol ar gyfer diwrnod da yn padlo!

DILLAD

 • Siaced achub neu gymorth hynofedd / arnofio (rhaid iddo fod yn ffitio’n dda ac wedi’i gynnal a’i gadw’n dda)
 • Siaced gwrth-wynt (gellir ei chadw yn y sach deithio bob amser hyd nes y bydd ei hangen, peidiwch â gadael cartref hebddi)

 • Haen inswleiddio (cnu tenau neu gillet yn dibynnu ar yr adeg o’r flwyddyn)

 • Haen sylfaen anadlu os ydych chi’n padlo yn yr haf (osgowch grysau-t cotwm)

 • Siwt wlyb neu siwt sych (yn dibynnu ar yr adeg o’r flwyddyn gall trowsus math ‘long johns’ neu siwt lawn fod yn wych)

 • Bag diogelwch / bag sych (gyda dull o ddiogelu eich llong / cwch)

 • Esgidiau (sandalau, treinyrs, esgidiau gwlyb unrhyw beth sy’n eich helpu i gerdded ar draws glannau garw, traethau)

 • Oriawr (neu unrhyw ddull dibynadwy o wybod faint o’r gloch ydi hi)

HANFODION SACH DDIOGELWCH (BAG SYCH)
 • Pecyn cymorth cyntaf

 • Ffôn symudol (wedi’i wefru’n llawn) a gwefrydd cludadwy mewn bag sych (mae bag rhewgell ziplock yn opsiwn rhad).

 • Chwiban argyfwng

 • Map a chwmpawd (hyd yn oed os ydych yn defnyddio GPS)

 • Tortsh neu fflachlamp pen

 •  Eli haul

 • Sbectol haul

 • Dŵr potel (sicrhewch eich bod yn yfed digon o ddŵr bob amser)

 • Fflasg o ddiod boeth (yn dibynnu ar yr adeg o’r flwyddyn)

 • Byrbrydau egni uchel (i roi hwb o egni i chi pan fyddwch wedi blino)

 • Unrhyw feddyginiaeth angenrheidiol (a rhai sbâr)

 • Dillad cynnes sbâr

 • Bag goroesi (rhag ofn)

 • Manylion cyswllt mewn argyfwng

Cewch lawer mwy o awgrymiadau a gwybodaeth am ddiwrnod allan diogel a phleserus ar y dŵr, gan gynnwys canllawiau ar sut i Ddechrau Arni, yn gopaddling.info

image_pdfimage_print