Mentra’n Gall yn ystod pandemig Covid-19

Dilynwch ganllawiau’r llywodraeth

Mae’r canllawiau ar gyfer Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon yn wahanol.
Gwiriwch wefannau’r llywodraeth sy’n berthnasol i’r ardal yr ydych yn ymweld a chydymffurfiwch â hwy

Bod yn ymwybodol o’ch cyfyngiadau

Cadwch at weithgareddau a lleoliadau yr ydych yn gyfforddus â hwy

Cynlluniwch eich diwrnod

Gofynnwch 3 chwestiwn i’ch hunan cyn i chi gychwyn:

  • Ydw i’n gwybod sut fydd y tywydd?

  • Oes gen i’r offer cywir?

  • Ydw i’n hyderus fod gen i’r wybodaeth a’r sgilliau ar gyfer y diwrnod?

Mae’r gwasanaethau brys dan bwysau cynyddol ar hyn o bryd ac mae ymateb i argyfyngau yn peryglu’r timau.

Mae gan Mentro’n Gall yr wybodaeth yr ydych ei hangen i’ch helpu i gael hwyl ac aros yn ddiogel

Amddiffynnwch gymunedau lleol

Byddwch yn barod i ddod ar draws rhai meysydd parcio, toiledau, siopau ac amwynderau lleol eraill wedi cau.
Cynlluniwch eich taith yn dda a pharchwch drigolion lleol

Cadwch eich pellter

Os yw’n edrych yn brysur yna mae’n rhy brysur, byddwch yn barod i newid eich cynlluniau a dod o hyd i rywle gyda llai o bobl.
Cadwch 2m i ffwrdd o eraill drwy’r amser, diheintiwch eich dwylo yn rheolaidd ac osgowch gyffwrdd giatiau a chamfeydd ac ati.

image_pdfimage_print