Cymru

Gwylio’r Tywydd

 

Cymru….

… yn y gaeaf byddwch yn barod am amodau gaeafol. Os nad ydych yn sicr beth mae hyn yn ei olygu yna cofrestrwch ar gwrs sgiliau gaeafol neu ewch ar daith dywysfel hyn byddwch yn meithrin y sgiliau a’r arweiniad yr ydych ei angen er mwyn crwydro Cymru yn y gaeaf yn gyfforddus a diogel!

 

Gwybodaeth ddefnyddiol

 

Mae gweithgareddau ar gyfer pob gallu yng Nghymru, ond cyn cychwyn allan mae’n bwysig:

a) bod yn onest gyda chi’ch hunan ynghylch eich gwybodaeth, ffitrwydd a gallu chi eich hunan a’ch cymdeithion, a
b) gwirio’r tywydd ac amodau dan draed diweddaraf

Ceisiwch gyngor a dim ond rhoi cynnig ar weithgaredd os yw’r amodau o fewn eich gallu chi a’ch cymdeithion.

 

Mae yna rai mannau lle bydd pobl yn fwy tebygol o fynd i drafferthion nag eraill, felly dyma ychydig o wybodaeth yn ymwneud ȃ rhai lleoliadau penodol e mwyn eich helpu i fod yn ddiogel wrth grwydro Cymru.

Eryri

Mae tirwedd Eryri’n unigryw. Mae’r naw cadwyn o fynyddoedd yn cyfrif am oddeutu 52% o’r Parc ac yn cynnwys sawl copa dros 3,000 troedfedd (915m). Yn ogystal ȃ harddwch a chyfaredd ei mynyddoedd uchel, mae yn Eryri amrywiaeth o dirweddau hyfryd yn cynnwys ceunentydd serth, rhaeadrau a dyffrynnoedd gwyrdd.

Yn y gaeaf mae Eryri yn lle hudolus i ymweld, ond gall yr ychydig lleiaf o eira neu rew ar y ddaear weddnewid y mynyddoedd. Edrychwch ar y rhagolygon tywdydd diweddaraf ar gyfer Eryri. 

Mae Wardeiniaid Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri’n trydar diweddariadau ynghylch amodau’r tywydd ar fynyddoedd Eryri trwy @snowdonweather

Snowdon

  • Crib Goch

One of the country’s most popular ridges; its sharp rock peak cannot be ascended without scrambling (in-between a steep walk and a rock climb which will require you to use your hands) while the famously exposed knife-edged ridge connecting it with Garnedd Ugain is an area where the unprepared can get into difficulties.  The exposure to high winds can be fierce, it can be slippery underfoot and there is a danger of losing your way and veering off the path.

  • Zigzags below Bwlch Glas on the Pyg/Miner’s Track

The fact that this area is traversed by a very popular path, and is generally straightforward in summer, is no guarantee that it’ll be a stroll in the park all year round. This steep slope can be treacherously icy in winter and may be banked up by steep compacted snow on which a slip could be serious. In certain snow conditions, it can become avalanche prone.  Check the Snowdon Warden’s weather report (@snowdonweather) before setting off and only attempt this route if the conditions are within you and your companion capabilities. 

  • Steep ground above Pant y Lluwchfa and the intersection of the Pyg and Miners’ Tracks

Beware of losing the path in this area or you could end up getting into difficulty in this dangerous terrain….

  • Top of Watkin Path
  • Llanberis Path in winter
  • Clogwyn

Ogwen

  • North Ridge of Tryfan
  • Top of Devil’s Kitchen

Cadair Idris

??????????????????

image_pdfimage_print