Mae amseroedd ac uchder y llanw yn amrywio trwy gydol y mis a gall hyn eich twyllo yn hawdd os nad ydych wedi eu gwirio. Mae’n bosibl y bydd traeth a oedd yn glir ddoe am 5yp fod wedi’i orchuddio’n llwyr â dŵr ar yr un pryd heddiw. Gall amseroedd y llanw amrywio’n sylweddol hefyd ar gyfer rhannau o’r arfordir sy’n weddol agos yn ddaearyddol.

Er bod y llanw yn gallu bod yn anwadal, mewn gwirionedd mae amserlen y llanw yn aml yn fwy dibynadwy nac amserlen y rhan fwyaf o drenau! Gallwch wirio amseroedd y llanw ar gyfer y lleoliad yr ydych yn bwriadu ymweld ag o drwy edrych ar y wefan hon, sy’n rhagorol www.tidetimes.org.uk

Ydych chi’n bwriadu treulio diwrnod ar y traeth?

Gall traeth ymddangos fel maes chwarae eang ond gall y llanw ddod i mewn yn rhyfeddol o gyflym.

Wrth i’r llanw symud i fyny ac i lawr y traeth, mae dyfnder y dŵr yn newid trwy gydol y dydd, weithiau cymaint â 10 metr. Wrth i’r llanw ddod i mewn, efallai na fydd cerdded ymhellach i fyny’r traeth i le diogel yn opsiwn.

Os ydych chi wedi cerdded rownd i gildraeth arall pan fo’r llanw ar drai, neu gerdded o amgylch brigiad o greigiau, gall y dŵr rwystro’ch ffordd yn ôl yn fuan wrth i’r llanw droi. Os nad oes grisiau na mynediad i’r cildraeth rydych chi ynddo, fe allech fod mewn trafferthion.

Felly dylech Fentro’nGall: Peidiwch â chael eich ynysu gan y llanw, cofiwch wirio amseroedd y llanw

 

Tide times for Porthmadog

map

18 July 2024

Time Type Height
06:42 high 3.61m
19:14 high 3.83m

View full 7 day tide times.

Copyright 2024 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions. Secured by TSC


Tide times for Holyhead

map

18 July 2024

Time Type Height
02:27 low 2m
08:47 high 4.54m
14:55 low 1.81m
21:15 high 4.77m

View full 7 day tide times.

Copyright 2024 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions. Secured by TSC


Tide times for Aberystwyth

map

18 July 2024

Time Type Height
06:06 high 3.77m
13:18 low 1.52m
18:43 high 3.9m

View full 7 day tide times.

Copyright 2024 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions. Secured by TSC


Tide times for St David’s

map

18 July 2024

Time Type Height
04:46 high 4.03m
11:13 low 1.96m
17:20 high 4.19m
23:42 low 1.83m

View full 7 day tide times.

Copyright 2024 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions. Secured by TSC


image_pdfimage_print