1

Toolkit – Resources cy

Rydym wedi rhoi cyfres o adnoddau at ei gilydd er mwyn eich helpu chi i gyfathrebu negeseuon Mentro’nGall I’ch cwsmeriaid.

AdventureSmart.UK

Cysylltwch ȃ AdventureSmart.UK o’ch gwefan. Mae arbenigwyr o sefydliadau diogelwch a chwaraeon blaenllaw wedi datblygu’r adnodd hwn er mwyn darparu’r wybodaeth angenrheidiol er mwyn cael pobl allan i’r awyr agored, yn hyderus eu bod wedi paratoi am ddiwrnod da.

Fideos Mentro’nGallCymru

Rydym wedi cynhyrchu tair ffilm fer er mwyn amlygu’r offer gorau i’w gwisgo wrth ymgymryd ag ystod o weithgareddau ar y tir, yn ac ar y môr a phan fydd y dyddiau’n byrhau. Mae croeso i chi ychwanegu’r rhain at eich gwefan gan ddefnyddio’r codau wedi’u mewnosod.

 

Mentra’n Gall: Yma ac Acw

Côd mewnosod ar gyfer eich gwefan:

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/244679409?title=0&byline=0&portrait=0" 
width="640" height="360" frameborder="0" 
webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

 

Mentra’n Gall: Yn y Gaeaf

C&amp;amp;amp;amp;ocirc;d mewnosod ar gyfer eich gwefan:

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/244675275?title=0&byline=0&portrait=0" 
width="640" height="360" frameborder="0" 
webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

 Mentra’n Gall: Yn, Ar ac O Gwmpas Dŵr

C&amp;amp;amp;amp;ocirc;d mewnosod ar gyfer eich gwefan:

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/244801279?title=0&byline=0&portrait=0" 
width="640" height="360" frameborder="0" 
webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

Canllawiau Brand

Mae’r ddogfen PDF Canllawiau Brand Mentro’nGall yn cynnwys gwybodaeth ynghylch sut y dylid defnyddio’r logo ac yn cynnwys arlunwaieth vector parod i’w argraffu. Os ydych angen graffeg ar gyfer gwefannau yna defnyddiwch ein baneri gwe.

 Posteri Mentro’nGallCymru

Gallwch lawrlwytho’r ffeiliau hyn i’w defnyddio ar eich gwefan neu eu hargraffu. Gall eich porwr agor y ffeiliau hyn mewn tab newydd. Os hoffech arbed y ffeiliau hyn ar eich cyfrifiadau, cliciwch y botwm dde ar y ddolen a dewis “Save target as” neu “Save link as…”

Download English version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG High Quality | Medium Quality

Download Welsh version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG High Quality | Medium Quality

Download English version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG: High Quality | Medium Quality

Download Welsh version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG: High Quality | Medium Quality

Download English version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG: High Quality | Medium Quality

Download Welsh version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG: High Quality | Medium Quality

Download English version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG: High Quality | Medium Quality

Download Welsh version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG: High Quality | Medium Quality

Download English version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG: High Quality | Medium Quality

Download Welsh version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG: High Quality | Medium Quality

Download English version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG: High Quality | Medium Quality

Download Welsh version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG: High Quality | Medium Quality

Download English version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG: High Quality | Medium Quality

Download Welsh version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG: High Quality | Medium Quality

Download English version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG: High Quality | Medium Quality

Download Welsh version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG: High Quality | Medium Quality

Download English version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG: High Quality | Medium Quality

Download Welsh version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG: High Quality | Medium Quality

Download English version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG: High Quality | Medium Quality

Download Welsh version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG: High Quality | Medium Quality

Download English version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG: High Quality | Medium Quality

Download Welsh version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG: High Quality | Medium Quality

Download English version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG: High Quality | Medium Quality

Download Welsh version
PDF: High Quality | Medium Quality
JPG: High Quality | Medium Quality

Ar y ffordd...

Gorsaf Dywydd yr Wyddfa

Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid; Cyngor Mynydda Prydain, Ymddiriedolaeth Mynediad a Chadwraeth ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri er mwyn gosod gorsaf dywydd ar gopa’r Wyddfa. Unwaith bydd wedi ei osod ac yn gweithio byddwch yn gallu ychwanegu widget tywydd yr Wyddfa ar eich gwefan er mwyn galluogi eich cwsmeriaid i weld o gyfforddusrwydd eu hystafell y math o dywydd y byddant yn cerdded tuag ato.